Hotline :

0903 345 722 (call: Mr. Vũ)

Click to call

Kinh doanh

Chương trình đặc biệt khuyến mãi khai trương showroom

Chương trình đặc biệt khuyến mãi khai trương showroom

VIDEO CLIP

Tin tức

« Quay lại

Vải quần jean thô sơ

Màu trắng nguyên thủy

MÀU TRẮNG NGUYÊN THỦY

Description: http://www.cagojean.com/userfiles/NAEM_WHITE.jpg

 

Description: http://www.cagojean.com/userfiles/NAEM_WHITEPATTERNS.jpg

Description: http://www.cagojean.com/userfiles/NAEM_WHITESDP.jpg

Description: http://www.cagojean.com/userfiles/NAEM_WHITESPREAD.jpg

 

NÚT

Ở đây bao gồm các nút và đinh tán sử dụng cho quần jean. Đinh tán đã được sử dụng để tạo sức mạnh và củng cố điểm căng thẳng trên một chiếc quần jeans. Nút, đinh tán được đóng trên nắp túi, góc túi tạo độ bền cho quần jean sử dụng được lâu hơn

Description: http://www.cagojean.com/userfiles/NAEM_trim.jpg